Skip to main content

Sociaal Innoveren: Organiseren 3.0

Bij deze 'nieuwe' manier van organiseren, volgens Rijnlands model, benutten we het potentieel en het zelforganiserende vermogen van mensen. Hierbij is van belang de lijnen zo kort mogelijk te houden (horizontaal organiseren).
Met alle betrokkenen vragen we ons af waarom we iets doen en of we dat zo wel zó moeten blijven doen (of kan het beter)? Hierbij nemen we de klant als uitganspunt, stellen we hoge kwaliteitseisen als drijfveer en weigeren te geloven dat iets niet kan (klant en kwaliteit centraal, professional in de lead en zoeken naar de beste oplossing).
Daarbij is het van belang om gezamenlijk een resultaatgerichte cultuur te creëren, gebaseerd op vertrouwen, verbinden, afstemmen en commitment. Als jouw organisatie ook aan zo'n uitdaging toe is neem dan contact met ons op...

Slim bundelen van krachten

Zelforganiserende teams als antwoord op vervreemding in organisaties is een aantoonbare bijdrage aan betere dienstverlening en verbeteren van kwaliteit.
Terugdringen van bureaucratie en verkokering in afdelingen of sectoren wordt mogelijk door besturing op outcome in te brengen en ruimte te creëren voor professionals. Daarmee komt het eigenaarschap van werkprocessen weer terug in handen van de medewerkers.
Slim bundelen van krachten door cross-sectoraal samen te werken, zowel in alsook tussen organisaties, dát is voor ons organiseren 3.0. Benieuwd wat dat voor jouw organisatie kan betekenen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact
+31 653 375 415
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.