Skip to main content

Ontdek de kracht van SOCIALE INNOVATIE

Welke kansen ga jij benutten?

Sociaal Innoveren

Met behulp van nieuwe strategieën, concepten en ideeën bedenken we in cocreatie met organisaties oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke uitdagingen, en werken die met elkaar uit in de praktijk.

Sociale innovatie is voor ons Organiseren 3.0 Belangrijke kenmerken daarbij zijn:

  • Horizontaal organiseren
  • Ruimte voor professionals
  • Alignment en sturing op outcome

Digitaal Transformeren

Technologie verandert en biedt nieuwe kansen.

Digitaal transformeren is een belangrijk element bij sociale innovatie. Met digitaal transformeren bedoelen wij dat je intelligente digitale hulpmiddelen zoals een sociaal bedrijfsnetwerk, ter ondersteuning van je vernieuwde organisatie zo implementeert dat je iedereen - cliënten, medewerkers, teams, ondersteuning, directie - digitaal optimaal kunt bedienen als vervanging of aanvulling op traditionele kanalen.

Vernieuwend Veranderen

Met de organisatie op zoek gaan naar de beste manier en de beste team samenstelling om het beste uit je organisatie te halen om bijvoorbeeld zelforganisatie en vergaande zelfsturing te realiseren.

Dat is wat wij onder vernieuwend veranderen verstaan – wij geloven niet in blauwdruk oplossingen (convectie), maar wel dat iedere situatie en omstandigheid uniek is en door betrokkenen moet worden opgelost (maatwerk).
Dat vraagt om een professionele creatieve aanpak waarbij de mensen en de organisatie zichzelf, elkaar en het werk opnieuw uitvinden.

SOCIAAL INNOVEREN
DIGITAAL TRANSFORMEREN

VERNIEUWEND VERANDEREN
SAMEN DE TOEKOMST VORMGEVEN

Unieke aanpak door elkaar versterkende elementen

Sociaal innoveren, digitaal transformeren en vernieuwend veranderen zijn stuk voor stuk belangrijke elementen in het nieuwe organiseren, die als je ze in samenhang toepast veel krachtiger zijn omdat ze elkaar voeden en versterken - drie dimensies. Hier geldt écht dat het samengaan van de delen meer oplevert dan de som der delen.
De kracht van sociale en digitale innovatie in combinatie met onze vernieuwend veranderen aanpak brengt je zowel een innovatieve vorm van samenwerken waarin vernieuwers, gebruikers en communities de digitale mogelijkheden benutten als ook de kracht van cross-sectorale beïnvloeding waarmee we in cocreatie kennis en oplossingen ontwikkelen voor de actuele vraagstukken.
Alles wordt tijdens deze ontdekkingsreis digitaal vastgelegd door de bedenkers die straks ook zelf weer met het resultaat aan de slag gaan. Hiermee ontwikkel je niet alleen razendsnel oplossingen in de praktijk maar zijn die ook direct geïmplementeerd en duurzaam geborgd.
Met deze succesvolle aanpak hebben we inmiddels al heel wat individuen, teams en organisaties geholpen zichzelf en het werk opnieuw uit te vinden en daarmee boven verwachte resultaten te boeken. Als jouw organisatie ook toe is aan zo'n uitdaging neem dan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact
+31 653 375 415
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.