Meer digitaal transformeren…

Digitaal Transformeren

De opgave voor organisaties is om haar diensten tegen lagere kosten, met meer kwaliteit te leveren. Met de inzet van intelligente digitale toepassingen maak je deze opgaven mogelijk.
Kwaliteitsbeleving is sterk verbonden aan de relatie van cliënt en professional. Goed geïnformeerd zijn, deskundigheid en delen van informatie bieden de bouwstenen voor het vertrouwen van cliënten in de dienstverlening. Een veilige digitale werkomgeving bouwt aan langdurige relaties - in en om de organisatie.
Leren en werken in organisaties integreert op de werkplek. Samen werkenderwijs bouwen aan ‘body of knowledge’ en 24/7 overal toegang tot content die noodzakelijk is voor het uitvoeren van je werk. Met een digitale oplossing voor delen van informatie, minimaliseren van email en toegang tot content: een digitaal social platform als basis en ontmoetingsplaats.
Efficiënter werken, terugdringen van bureaucratie en beter samenwerken tussen organisaties kan door slimme inzet van digitale oplossingen in werkproces en communicatie.
In al onze trajecten maken wij gebruik van state-of-the-art digitale toepassingen waarmee deze duurzaam worden geborgd. Benieuwd wat dat voor jouw organisatie kan betekenen, neem dan contact met ons op...

Of kijk eerst naar deze video

Digitale transformatie

Bij digitale transformatie gaat het dus om het gebruiken van technologie en internet om de bestaande bedrijfsmodellen te versterken of nieuwe te creëren. Digitale technologie maakt een andere, efficiëntere manier van werken mogelijk.
Uit onderzoek naar de staat van digitale transformatie in organisaties is duidelijk geworden dat de meerderheid van de organisaties wél investeert in digitale initiatieven, maar helaas vaak zònder begrip van de essentie van digitaal transformeren.
Digitale transformatie gaat namelijk niet alleen over technologie. Dat is wel een belangrijk onderdeel, maar slechts één van de elementen om een zakelijke transformatie die impact te geven dat een succesvol voortbestaan kan worden gerealiseerd.
Benieuwd wat dat voor jouw organisatie kan betekenen, neem dan contact met ons op...
meer weten? >