Portfolio

Regelarme Transitie AWBZ West-Brabant

In de regio West-Brabant zijn met 18 gemeenten, de Bestuursregio, verzekeraar en zorgkantoor CZ, de Zorg- en welzijn aanbieders, de WOZ, diverse Zorgondernemers, Cliënten en Cliënten-ondersteuningsorganisaties en vele Vrijwilligers 18 experimenten ingericht en intensief begeleidt. Deze experimenten dienden om met elkaar te komen tot een adequate inrichting van zorg en welzijn in 2014.
Samen leren en ontwikkelen, kennis delen, elkaar leren kennen en verstaan: ‘om langs deze weg van lokaal lerend werken te komen tot regelarme modellen voor organisatie van toegang, budgetverdeling, registratie en verantwoording en inkoop’.
In dit megatraject hebben we onze online platform en community faciliteiten ingezet om alle betrokkenen nauw te kunnen betrekken bij de ontwikkelingen in het uitgestrekte gebied en eenieder goed te informeren en de gelegenheid te bieden om met en van elkaar te leren en te co-creëren. Het mooie traject is afgesloten met een dynamische werkconferentie met VNG, VWS, regionale gemeenten, CZ en de regionale aanbieders.

Nieuw Organiseren bij Omring Thuiszorg

Wanneer structuur, processen en organisatie grenzen gelijktijdig, in samenhang met alle betrokkenen in de organisatie worden veranderd leidt dit tot sterk verbeterde prestaties.
'Zorg in verbinding' Een mooi voorbeeld hiervan is het uiterst succesvolle traject 'Lokaal en kleinschalig werken' waar we samen met Omring Thuiszorg in de kop van Noord-Holland de prestaties op alle fronten hebben verbeterd.
Zelfsturende teams in de zorg en sociale wijkteams om de samenwerking met bewoners in de wijk optimaal uit te kunnen voeren.
'Zorg in verbinding' bij Omring Thuiszorg...

Zelforganiseren en professionaliseren bij Sportservice Nederland