Zelfsturing en eigenaarschap – Anders werken en ‘besturen’

Conventionele organisatiestructuren staan stevig onder druk. Ze passen niet bij de eisen die gesteld worden in deze tijd. Onder andere door toenemende kwaliteitseisen, hoge handelingssnelheid eisen en de steeds hoger opgeleide mensen groei de behoefte naar flexibele organisaties gebaseerd op zelfsturing en eigenaarschap sterk. In de maatschappij is deze ontwikkeling heel goed zichtbaar. De overheid trekt zich meer en meer terug en stimuleert ons om zelfinitiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Gemeenten en zorgorganisaties beseffen ook steeds vaker dat zij hun organisatie op deze veranderingen moeten laten aansluiten om mee te kunnen blijven doen. Binnen steeds meer organisaties wordt al geëxperimenteerd met ondernemerschap, eigenaarschap en zelfsturing en meer gedelegeerde verantwoordelijkheden. Coopcreation begeleidt deze processen door binnen deze organisaties samen opzoek te gaan hoe invulling kan worden geven aan zelfsturing en eigenaarschap. Dat vraagt om vernieuwend veranderen

Read More