Zelfsturing en eigenaarschap – Anders werken en ‘besturen’

Conventionele organisatiestructuren staan stevig onder druk. Ze passen niet bij de eisen die gesteld worden in deze tijd. Onder andere door toenemende kwaliteitseisen, hoge handelingssnelheid eisen en de steeds hoger opgeleide mensen groei de behoefte naar flexibele organisaties gebaseerd op zelfsturing en eigenaarschap sterk.

In de maatschappij is deze ontwikkeling heel goed zichtbaar. De overheid trekt zich meer en meer terug en stimuleert ons om zelfinitiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Gemeenten en zorgorganisaties beseffen ook steeds vaker dat zij hun organisatie op deze veranderingen moeten laten aansluiten om mee te kunnen blijven doen. Binnen steeds meer organisaties wordt al geëxperimenteerd met ondernemerschap, eigenaarschap en zelfsturing en meer gedelegeerde verantwoordelijkheden. Coopcreation begeleidt deze processen door binnen deze organisaties samen opzoek te gaan hoe invulling kan worden geven aan zelfsturing en eigenaarschap.

Dat vraagt om vernieuwend veranderen omdat ook de oude verander strategieën niet meer passen in deze tijd. Vernieuwend veranderen is beweging ontketenen, samenwerking stimuleren en ruimte creëren voor de mensen in en om de organisatie om zichzelf en zo ook de organisatie opnieuw uit te vinden en diepgaand te veranderen. Coopcreation is vernieuwend veranderen in de praktijk en helpt mensen en organisaties te experimenteren en uit te vinden wat past. Parallel ontwikkelen en inrichten van resultaatgerichte besturing op elk niveau is een belangrijke sleutel in het succesvol vormgeven van dit nieuwe werken. Coopcreation is gedreven en bedreven in sociale innovatie, digitale transformatie en vernieuwend veranderen inéén!

Staat jouw organisatie ook op zo’n kantelpunt? Coopcreation heeft dit vaker gedaan en kan je hierbij adviseren en begeleiden. Neem contact op met Bert Sibum via bert@coopcreation.com.

Share This Post:

Bert Sibum

Ik werk al 40 jaar met mensen, teams, organisaties aan innovaties en transformaties op SOCIAL gebied (Samenwerken, Organiseren, Communiceren, Informatiseren, Automatiseren, Leren). Daarbij gaat het altijd over vernieuwen-veranderen-verbeteren: zoeken naar hoe het beter kan! Je afvragen waarom je de dingen eigenlijk doet op de manier waarop je ze doet en je vervolgens afvragen of het niet anders moet om het beter te doen!